Speciality z cizích kuchyní

Tato kapitola obsahuje náročnější předpisy a speciality. Jedná se o úpravu ryb nejrůznějšími způsoby, které jsou charakteristické pro jednotlivé kuchyně. I když se mnohé z nich jeví jako zvláštní a nezvyklé budou zajisté obohacením naší rybí kuchyně.

Při probírání jednotlivých receptů této kapitoly si nejlépe uvědomíme, jak rozmanité jsou chuti jednotlivých národů i jak pravdivé je přísloví „jiný kraj, jiný mrav“, i když nejsou uvedeny ty nejspecifičtější způsoby úprav z různých světadílů. Byly by snad zajímavé, ale měly by všechny jednu nevýhodu, nevyhověly by totiž vůbec našim zvyklostem a navíc by nesplňovaly základní podmínkou, uvedenou v úvodu. Nebylo by je možno v našich poměrech připravit pro nedostatek základních surovin. Například španělská Paella je v Čechách zcela neznámé jídlo, a recept na ní neobsahuje zas tak exotické suroviny

Těžko by asi bylo možno s klidným svědomím doporučovat k jídlu syrovou rybu, ačkoliv to vůbec není divné v Číně. Právě tak by se asi nikdo nezavděčil, kdyby chtěl našemu rybáři nebo komukoliv u nás doporučovat skvělou chuť žraločích ploutví. Smažená nebo jinak upravená chobotnice je sice velmi oblíbená třeba v Africe, ale rozhodně by se nevyplatilo z tohoto důvodu k nám dovážet. To jsou jenom namátkou vybrané příklady jídel, které u nás nelze připravovat pro nedostatek základních surovin.

Pokud jsou uváděny některé recepty, ve kterých je některá z přísad nahrazena u nás dostupným druhem suroviny, jedná se vždy o takový druh přísady, který není podstatnou součástí uvedeného receptu. Nemělo by význam pokoušet se u nás o přípravu takového jídla, jehož chuť je specifická dík surovině, která u nás není v žádné formě k dispozici a kterou nelze nijak nahradit. Bylo by to něco podobného, jako kdybychom se snažili třeba obligátní ústřice, tak oblíbené v přímořských státech, nahradit třeba naší škeblí rybniční. Za něco podobného by se nám asi naše kuchařky pěkně poděkovaly.

Tato kapitola je tedy jen jakýmsi přehledem v cizině oblíbených jídel, která se nějak zvlášť neodlišují ve způsobu přípravy ani v surovinách od jídle, která z ryb připravujeme u nás. Ale ani v tomto směru si naše stať nečiní nároky na úplnost. Měla by spíše povzbudit všechny naše občany, kteří se v nejrůznějších koutech světa seznamují, ať při své práci nebo turistice s různými druhy úprav rybích jídel. Povzbudit k tomu, aby si svoje zkušenosti podobného druhu nenechávali jenom pro sebe, případně pro nejužší kruh svých přátel nebo příbuzných, ale aby v tisku seznámili se zajímavými a chutnými recepty celou naši veřejnost. Pomohou tím obohatit rozmanitost naší rybí kuchyně a ukáží další způsoby, jak lze zkušenosti z cizích států využít i pro naše poměry. Přispějí tím i k propagaci rybího masa, o jehož výborných vlastnostech a důležitosti pro lidskou výživu bylo již podstatné řečeno.